logo konferencji

XVIII Konferencja    KRUSZYWA MINERALNE
SUROWCE – RYNEK – TECHNOLOGIE – JAKOŚĆ

Kudowa Zdrój,   18 - 20 kwietnia 2018 r.

 

     Strona Główna            Miejsce Konferencji        

Przewodnicząca
Mariola Stefanicka
     
Członkowie komitetu orgnizacyjnego:
Marek Sikora
Dariusz Woźniak 
   
Redaktor
Wojciech Glapa
    
Obsługa sekretariatu konferencji
Jadwiga Stępień
   
 Informacje:
- w sprawach organizacyjnych:
 
Sekretariat Konferencji
czynny pn.- czw. godz. 10-14
tel./fax  +48 71 344 85 91
    
- w sprawach publikacji referatów:
Wojciech Glapa
wojciech.glapa@pwr.edu.pl
  
Adres do korespondencji:
SITG Oddział we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
tel./fax  71 344 85 91
e-mail: biuro@zositg.wroclaw.pl
 
 
 
Aktualizowano 30.11.2017 r.
 
 
Copyright by ZO SITG Wrocław
websztygar 
 
 

Informacje organizacyjne

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia udziału w Konferencji można dokonać poprzez przesłanie na adres organizatorów w terminie do dnia 31.03.2018 r. (listownie, skan mailem lub faksem) wypełnionej Karty Zgłoszenia  i wpłacenie na konto organizatorów opłaty konferencyjnej. Szczegółowe informacje o opłatach konferencyjnych zamieszczono na Karcie Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji. Brak wpłaty do 31.03.2018 jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.

Opłata konferencyjna obejmuje dwa noclegi w pokoju 2-osobowym (pokój 1-osobowy za dodatkową opłatą, jednak ilość takich miejsc jest ograniczona i będzie decydowało pierwszeństwo zgłoszeń), całodzienne wyżywienie, materiały konferencyjne, oraz udział w programie naukowym konferencji, uroczystej kolacji, spotkaniu koleżeńskim i wycieczce  (uczestników wycieczki prosimy o zabranie obuwia sportowego).

Zgłoszenie referatu

Zgłoszone przez uczestników konferencji referaty zostaną opublikowane w monografii Kruszywa Mineralne tom 2 [W: Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr.].  Warunkiem opublikowania referatu jest uczestnictwo w konferencji i wygłoszenie referatu.

Zgłoszenia propozycji referatu - tytuł i krótkie streszczenie, z uwagi na proces recenzowania, prosimy przesłać w terminie do dnia 26.01.2018 r. do redaktora materiałów konferencyjnych.

Po przesłaniu zgłoszenia  autorzy otrzymają szczegółową instrukcję opracowania tekstu. Pełny tekst referatu należy dostarczyć w terminie do dnia 2.03.2018 r.


Zgłoszenia reklamy i udziału w wystawie

Dla firm uczestniczących w konferencji przewiduje się możliwość prezentacji ich wyrobów i usług w formie:

  • reklama w materiałach konferencyjnych (wg projektu dostarczonego w postaci elektronicznej) - cena 1000 zł/stronę + 23% VAT - należy dostarczyć w terminie do dnia 2.03.2018 r.

  • stanowisko wystawowe bez zabudowy, wyposażone w stolik na foldery i krzesło cena - 1000 zł + 23% VAT (każdy przedstawiciel ekspozycji wnosi opłatę konferencyjną), warunki wystawy maszyn i urządzeń - do uzgodnienia z organizatorami.

  •  prezentacja audio-video w czasie obrad (do 15 minut) - cena 1500 zł + 23% VAT

Zgłoszenia można dokonać na Karcie Zgłoszenia  

 

Ramowy program konferencji  

- środa 18.04.2018 r.
10.00 – 12.00 – przyjazd uczestników
12.00 – 14.00 – otwarcie Konferencji i obrady
14.00 – 15.00 – obiad
15.30 – 18.00 – obrady 
19.00 – uroczysta kolacja

- czwartek 19.04.2018 r.
8.00 – 9.00 – śniadanie
9.00 – 13.00 – obrady 
13.30 – 14.30 – obiad
16.00 – 18.00 – obrady

19.00 – spotkanie koleżeńskie

- piątek 20.04.2018 r.
8.00 – 9.00 – śniadanie
9.00 – 13.00 – 
wycieczka techniczno-krajoznawcza i zakończenie konferencji 

 

 

Zgłoszenia
udziału w Konferencji prosimy przesyłać listownie, faksem lub zeskanowane zgłoszenie na adres poczty e-mail 

SITG Oddział we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74 p.212     50-020 Wrocław

tel./fax +48 / 71 344 85 91  (pn.-czw. godz. 10-14)
e-mail:  biuro@zositg.wroclaw.pl

 Opłaty konferencyjnej należy dokonać przelewem na konto Zarządu Oddziału SITG Wrocław  
w PKO BP S.A. Oddział 22 Wrocław  
nr konta:  60 1020 5242 0000 2702 0152 2911